dimarts, 12 de juliol de 2011

CONTESTACIÓ A L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT

Per que hi haja total trasparència ací podeu vore la instància presentada a l'ajuntament d'Ontinyent tras la seua invitació a reunir-se amb ells i presentar propostes.

Per consens de l’assemblea del Moviment 15m d’Ontinyent.


EXPOSA

Que el dilluns dia 4 de juliol el regidor de participació ciutadana Manolo Ruiz va fer una invitació al Moviment 15M d'Ontinyent per reunir-se amb els nous regidors de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ens va comentar que anàrem 4 ó 5 persones amb propostes locals.

Habent-se transmés aquesta proposta a l'assemblea oberta del moviment del dia 7 de juliol de 2011, ha segut debatuda i s'ha consensuat el següent:

Primer, agrair el ràpid apropament del nou ajuntament al Moviment 15m Ontinyent.

Segon, acceptar la proposta de reunió però ja que aquest moviment es caracteritza pel seu sistema assembleari i la total transparència cap a la ciutadania, li proposem al nou govern que siguen vostès els que en aquest primer contacte assistisquen a l'assemblea, com una forma de viure el sistema assembleari, el debat obert i el consens de mínims. També seria una forma de donar màxima transparència a aquest primer encontre, ja que com sabeu el nostre moviment no te representants ni jerarquies i tot el que volguera presenciaria el debat de les propostes que presentem a l'ajuntament i seria també pública la resposta, informació i viabilitat que el nou govern li dona a aquestes propostes.

Tercer, proposar les següents mesures al consistori Ontinyenti:

1.- Aposta real i efectiva per la participació ciutadana a tots els nivells i sense cap restricció.

 Posada en marxa d'assemblees populars amb periodicitat per debatre les decisions que prenga l'ajuntament, de forma que el poble tinga coneixement de tot el que es fa i va a fer-se. Tinga l'opció a preguntar, proposar i negar. Aplegant sempre a un consens de mínims.

 Explicació i debat públic cara als pressupostos del 2012 de cada partida pressupostària. Es a dir que és, com es gestiona , com es pot reduir si és despesa i ampliar si és ingrés. Confeccionant així uns pressupostos participatius on el ciutadà tindrà capacitat de decisió.

 Restructurament dels òrgans de participació ciutadana a Ontinyent. Fent que els diferents Consells estiguen en funcionament per cada àrea i tinguen poder vinculant.

 Consultes popular o referèndum, sempre amb el debat obert previ.2.- A nivell de gestió econòmica s'han tractat les següents propostes que traslladem i que continuarem debatent per argumentar-les i informar-se:

 Reduir un 50 % les despeses per retribucions d'òrgans de govern (alcaldia, estructura política).

 Eliminació del personal eventual proposem que siga personal funcionari o gent de borses, però que qualsevol persona tinga accés al lloc de treball.

 Reducció del 50% en despeses de protocol.

 Reducció del 50% de l'enllumenament ornamental de festes.

 Reducció del 50% de la despesa en carburants proposant els vehicles híbrids. I mitjans de transport alternatius.

 Justificació de la partida de material no inventariable. Per una millor transparència i mesura real de les necessitats.

 Proposta per reduir les despeses informàtiques proposem la instal•lació del sistema operatiu Linux.

 Reducció del 50% de les factures telefòniques. Justificació de les factures telefòniques doncs pareix massa elevades les factures de departaments com ara la biblioteca o el poliesportiu. Conscienciació als treballadors de l'ús que es fa, és proposa posar una despesa màxima a partir de la qual se supervisarà.

 Reducció del 50% de la despesa lumínica, proposant plaques solars als edificis públics, fanals, etc.

 Canviar a una companyia elèctrica que no siga Iberdrola o una multinacional.

 Aprofitar l'estalvi i ingressos creats per les plaques solars per instal•lar les noves.

 Canviar el lloguer de cotxes de rènting a híbrids.

 Reducció del 50% de la despesa a la televisió local.

 Creació d'una empresa pública d'obres per evitar possibles amiguismes.

 Eliminació del complement de productivitat, doncs la feina és te que fer per obligació, si alguna persona treballa de més se li paguen hores extres.3. – Pla reducció – eliminació del deute.

Informació pública sobre a qui li devem aquest deute, quins interessos estem pagant.

4.- Demanar un punt d'informació sobre el Moviment 15M a l'Ajuntament d'Ontinyent.

5.- Eliminació de les restriccions econòmiques per utilitzar els edificis i espais públics.DEMANA

Que se li trasllade aquest document al regidor de Participació ciutadana Manolo Ruiz i a l'Alcalde Jorge Rodríguez.

Que participen a l'assemblea del dia 21 de juliol de 2011 a les 20 h al parc mestre Ferrero per debatre i aplegar a un consens de mínims de les propostes d'alt esmentades per aplicar-les el més aviat possible.

Que queden assabentats que les propostes és traslladaran als mitjans de comunicació però no així la data de l'assemblea doncs no és la nostra intenció que és convertisca en un circ mediàtic.

7 comentaris:

 1. Quins són els edificis i espais públics dels que els volen fer ús sense restriccions econòmicque? Quines serien les entitats que farien ús d'aquestos espais i edificis públics?

  ResponElimina
 2. Llocs públics com per ejemple la sala multiusos o l'Echegarai, que es puga demanar el seu ús sense haver de pagar, vamos que es gaste com el que és, un lloc públic. En un principi podrien ser associacions, organitzacions i agrupacions de ciutadans.
  Es va fer aquesta proposta per l'absència a Ontinyent d'un centre cívic.

  ResponElimina
 3. Per al tema de les plaques solars, ja hi ha negoci. En una de les llistes electorals anaven interessats que han anat a buscar-se la vida per ahí. Cal més transparència i més diversitat en els proveidors de l'ajuntament.

  ResponElimina
 4. Bon dia Anna,

  qualsevol associació pot fer ús d'aquestes instalacions, al mateix que si l'acte l'organitzes al carrer cal contractar una assegurarança de responsabilitat civil, però el problema és fàcil de solucinar si combreu 4 euros per entrada com fan les associacions "sense ànim de lucre" que solen fer ús d'aquetes instalacions damunt guanyarieu diners ( 4 euros x 542 butaques = 2168 euros i li restes els 150 euros de la polissa, fes càlcul...)

  ResponElimina
 5. Les assegurances de l'Echegaray estan sobre 800 ó 900 €. Les de la sala Gomis sobre 600 €.
  Hi ha poblacions on l'Ajuntament te una assegurança per tot l'any per edificis i carrer. I no fa falta pagar una assegurança per acte i per entitat.

  ResponElimina
 6. Rosa, crec que estan estafan-te... jo he tret assegurances per a la Sala Gomis per 120 euros i per al Teatre Echegaray per 250 euros. I l'entitat que organitza l'acte és qui segons la llei a de contractar l'assegurança, siga aquest edifici públic o privat, el promotor o organitzador és qui té la responsavilitat civil.

  ResponElimina
 7. Doncs a cadascun li cobren una cosa. Com estem demostran es un tema molt important a debatre.

  ResponElimina