dijous, 20 d’octubre del 2011

SIMULACIÓ DE VOT

Hola compañer@s, desde el grupo de PyE de la Asamblea de Tres Cantos se ha realizado un trabajo sobre simulación de voto, al que podéis acceder en el link http://www.asamblea3cantos.org/foro/3-grupo-de-politica-y-economia/2708-simulaciones-sobre-votaciones#2757. Es un trabajo divulgativo puramente, no contiene opinión.
En cambio algunas conclusiones particulares son totalmente contrarias a las que proponéis, "...llama la atención el resultado de que los partidos mayoritarios saldrían muy beneficiados de acciones como alta abstención, voto nulo y voto blanco. Cada cual que saque sus conclusiones.".
 
Debería servisnos para reflexionar, para analizar ambas posturas. Debemos evitar presentar información conjuntamente con opiniones, manipulando la información, ya que de otra forma crearemos confusión.
 

dilluns, 17 d’octubre del 2011

ACTA ASSEMBLEA 14/10/11

ACTA ASSEMBLEA 14/10/11

ORDRE DEL DIA

1.     ESBORRANY PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Continuem amb el debat de l’esborrany.
Els punts amb més debat continuen siguent les votacions de les propostes, així com la possible manipulació d’estes per grups de pressió o líders d’opinió.
També és comenta la necessitat de ampliar el quòrum i el tema de que d’organitzar la participació ciutadana deu d’encarregar-se l’ajuntament.
Creem que ja deurien d’estar fent debats i assemblees ciutadanes sobre la regulació de la participació ciutadana.
Continuarem treballant l’esborrany aquesta setmana però deuríem tancar-ho ja el proper divendres encara que siga amb unes linees generals.
------------------

El 15m Ontinyent vol traspassar a l’ajuntament d’Ontinyent i a la ciutadania en general la seua opinió e intenció del que vol en matèria de participació ciutadana.
Havent parlat el tema en diverses assemblees locals i demanant assessorament legal redactem a continuació un esborrany del que creem seria una democràcia participativa a nivell local.
Creem la participació ciutadana deu de ser una coordinació ciutadana, institucional i administrativa, per aconseguir portar tots els temes municipals de forma conjunta per així aconseguir una visió global i participativa.
Aquest esborrany, que continuarem treballant, serà presentant al govern municipal, a entitats locals i persones individuals. El tema de la participació ciutadana hi ha que treballar-ho i aprovar-ho entre el conjunt d’ontinyentins.
Com ja és va aprovar en assemblea ciutadana del dia            vam acordar amb l’ajuntament d’Ontinyent una assemblea ciutadana mensual, pressupostos participatius, reforma dels consells municipals.

Basant-se a l’article:
Artículo 23.1 de la Constitución.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

  1. ASSEMBLEES CIUTADANES
Aquestes assemblees deuran de regular-se amb el conjunt de la reforma de la regulació de la participació ciutadana a Ontinyent.
Les assemblees ciutadanes seran obertes. Podran assistir persones a nivell individual,  entitats o col·lectius ciutadans, l’administració i corporació municipal.
Creem que aquest és el punt més important doncs permet la formació democràtica a la ciutadania i la coordinació de la gestió de tots el temes municipals garantint la transparència i la qualitat de la democràcia local.

Les assemblees seran mensual (com ja està aprovat).
Des de les 12 h de la nit del dia 1 fins les 12 de la nit del dia 7 de cada mes deuran presentar-se propostes per al ordre del dia de l’assemblea, tant per internet com físicament al registre d’entrada de l’ajuntament d’Ontinyent o al prop.
Totes les propostes arreplegades tindran que recopilar-se i estar totes present a internet i físicament al panell de l’ajuntament i del prop a l’abast de qualsevol ciutadà.
El ciutadà podrà demanar copia que deurà ser proporcionada per l’administració gratuïtament.
Aquestes propostes és podran votar des de les 12 h de la nit del dia 10 de cada més fins les 12 h de la nit del dia 15.
La forma de votació podrà ser amb DNI electrònic, certificat digital o físicament a les assemblees.

 posant que tinguen que alcançar una majoria de més del 80% per a que  siguen admeses al ordre del dia. Les que no obtinguin aquesta votació no seran eliminades continuaran vigent per a que les persones continuen votant.

La tercera setmana del més tindrà lloc l’assemblea ciutadana oberta d’Ontinyent.
A aquesta assemblea estaran a l’ordre del dia la gestió municipal, i els temes que estiguin tractant els consells sectorials.

Les propostes aprovades per consens de mínims, seran portades al ple municipal per ser ratificades, ja que la llei no permet encara que siga vinculant la veu del poble.
Entenem que els drets de:
Derecho a la información
Derecho de acceso a archivos y registros.
Derecho de información acerca de los procedimientos en curso.
Estan ja recollits a la llei de bases de regim local.

El Servicio de Atención Ciudada na i ventanilla información.
A la nova regulació d’Ontinyent deurà especificar  com és gestiona, de qui depend i en quines matèries té competència per informar.
Us de les noves tecnologies al servei de la informació.
Actualmente la web de Ontinyent no está nada actualizada, deberían constar las actas de los plenos (y toda aquellas de consells, comisiones informativas, etc q marque la ley sean publicas) en una semana (por lo menos el borrador ya que no se ratifica hasta elpleno siguiente).
También deberà contener los directorios de asociaciones y demàs actualizados.
El pleno debería poderse seguir por internet, tenemos entendido que el material videografico que tenían de tvo era del ayuntamiento aunque pagar su emisión sea muy costoso si se debería colgar en internet. Esto se puede realizar con personas voluntarias aficionadas a la grabación.
Se facilitará y potenciará la transmisión en directo de las sesiones del Pleno a
través de Internet y otros medios de comunicación, garantizando la accesibilidad a
las personas con discapacidad sensorial.  
De los derechos de participación ciudadana
LA ESTRUCTURA MUNICIPAL
Tiene que estar bien definida, con sus gestores, programación, funciones y responsabilidades de cada una de ellas y sus departamentos o subáreas, con una localización y contacto real con el ciudadano.
EN la web o posibles boletines del ayuntamiento espacio para colectivos, entidades…
Guia de tramites municipales
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en su artículo 69.1, señala que “las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”.

També en tema información la ciutat d’Ontinyent necesita més cartell d’informació per la gent que no te acces a internet.
aquesta información és podrien seguir els temes municipals i alegar o demanar paraula argumentada pels seguents consells.
-        L’ordre del dia deuriem tindre-ho a l’avast amb més antelació.
-        Als consells deurien tractar-se les materies a la vegada que l’ajuntament, en coordinació.
-        El tema del tributs si que te que ser un tema que és puga debatre i si legalment no s’admiteixen propostes en aquest àmbit que l’ajuntament d’Ontinyent busque la formula de pactar amb la ciutadania la forma de fer-ho. Podriem dir un compromis moral.
-        A més argumentar sempre i que quedi constància a les actes dels consells i plens municipals de perquè és pren una decició contraria a l’elecció i argumentació dels consells o assemblees populars.


DEMANA
Que s’efectue una reforma profunda de la regulació i l’àrea de participació ciutadana, donant-li una estructura ferma, legislada i permanent dins de l’ajuntament d’Ontinyent. Transformant-se en un àrea de coordinació de la gestió municipal i la ciutadania, fent entre ells i amb ells recíprocament d’informador, gestor i avaluador de les assemblees ciutadanes, consells sectorials, atenció ciutadana, etc.
Que és realitzen assemblees conjuntes des de ja per decidir com volem siga la participació ciutadana a Ontinyent, convidant entitats, col·lectius ciutadans, administració, corporació municipal i persones individuals a participar.
Que la participació ciutadana esdevinga la nova forma de governar a Ontinyent, creant una ciutadania, funcionariat i personal polític compromès, format i legislat per aquests sistema de coordinació.

  1. PREPARACIÓ JORNADA 15O.
Tenim el manifest per llegir i repartir a la jornada de l’estació. Fem recompte de la gent que vindrà al dinar i mirem si hi ha pancartes al Casal.
Pedro ens informa del que han preparat amb els de Gandia. Gent d’Ontinyent també anirà a València.
MANIFEST
El 15 d'octubre gent de tot el món prendrà els carrers i les places. Des d'Amèrica a Àsia, des d'Àfrica a Europa, les persones s'estan aixecant per reclamar els seus drets i demanar una autèntica democràcia. Ara ha arribat el moment d'unir-nos tots en una protesta mundial no violenta.
Els poders establerts actuen en benefici d'uns pocs, ignorant la voluntat de la gran majoria, sense que els importi el cost humà o ecològic que hàgim de pagar. Aquesta intolerable situació ha d'acabar.
Units en una sola veu, farem saber als polítics i a les elits financeres a qui serveixen, que ara som nosaltres, la gent, els qui decidirem el nostre futur.
No som mercaderia en mans de polítics i banquers que no ens representen.
El 15 d'octubre ens trobarem als carrers per engegar el canvi global que volem. Ens manifestarem pacíficament, debatrem i ens organitzarem fins a aconseguir-ho.
És hora que ens unim. És hora que ens escoltin.
Prenguem els carrers del món el 15 d'octubre!
Posat en transició comença el teu canvi personal.
Sabies que les persones conscients de la situació en que vivim ja estan preparant-se per al canvi?
Que estem fent des del 15m Ontinyent
-        Presentar propostes per una nova regulació de la participació ciutadana.
-        Estem començant a crear una associació consumidors de productes ecològics.
-        Hem creat “El cau banc del temps d’Ontinyent”.
-        Fen xarrades i debats per crear pensament i decisions compartides.
Totes estes eines faran que:
-        Creem demanda de productes sense tòxics per la salut i el medi ambient.
-        Augmentarem el consum dels productes dels proveïdors locals que cultiven de forma natural.
-        Reduirem la contaminació que provoca el portar productes  que és poden cultivar a la nostra terra de llocs llunyans.
-        Crearem una ret de persones disposades a donar-se ajuda mútua sense mediar diners.
-        La gent a l’atur pot aprendre d’altres  a fer noves feines.
-        Augmentem l’autoestima i confiança amb el veí.

Resumint; tu amb l’altre pots començar a canviar aquest mon.
www.15montinyent.blogspot.com facebook: acampada ontinyent3.PRECS I PREGUNTES
A- Al correu ha aplegat la seguent informació.
Daniel Seco interelectoral@gmail.com per a usuari
mostra els detalls 11:45 (Fa 2 hores)

Hola,Deborah, de la comision de coordinacion de Gandia me ha comentado que el miercoles hablo con vosotros y que estais interesados en integraros en la red de grupos de trabajo que hemos creado a nivel nacional entre los grupos que trabajamos la reforma del sistema electoral en un sentido amplio.
Esta red basicamente funciona mediante reuniones fisicas cada "mucho" tiempo (la primera fue en Madrid en julio, la proxima, la semana que viene en GANDIA!), y luego mediante colaboracion por email. Por lo cual, si quereis participar, lo suyo es que nombreis a alguien (que puede ir cambiando), que se comprometa a hacer de enlace entre la red y el grupo de trabajo de Ontinyent sobre este tema (sistema electoral, sistema democratico, politica, lo que sea...).
Si no existe, que tal crearlo?
La persona que haga de enlace, que me de su email y le enviare una invitacion para unirse al grupo de correo (una herramienta que ya le explicare) e instrucciones.
Un saludo y animo!!!
Daniel Seco, del grupo de Barcelona
--
En principio Pedro (que ha estad en Gandia) no sabe exectamente de que se trata pero se ofrece para informarse y estar en el grupo. Así que se le enviará el correo de Pedro.

B- També aquesta información.
No sabemos si lo habéis discutido ya, pero queremos aportar una propuesta de cara a la posición que colectivamente puede ofrecerse con motivo de las elecciones generales del 20N. Se trata de la iniciativa de Voto Nulo Útil.
Es indudable que en esas elecciones el movimiento del 15M como tal no se juega nada, pase lo que pase el trabajo de movilización que estamos haciendo desde hace meses deberá continuar después y no sería ningún drama que no hubiera una voz única del movimiento ante la decisión que los ciudadanos se van a encontrar a la hora de ir (o no ir) a votar. De hecho estoy seguro que la mayoría estará notando cómo las elecciones están tensionando el movimiento por la competencia que las distintas propuestas al respecto mantienen para tratar de conquistar la mayor parte de las voluntades.
Por otra parte, sin ser una cuestión crucial, sí que es cierto que las elecciones pueden ser una oportunidad más para reclamar el protagonismo para las aspiraciones de cambio o revolución social que representamos. Y de eso trata nuestra propuesta.
La iniciativa de Voto Nulo Útil (al menos al Senado) está pensada para que pueda ser compartida sin conflictos por la inmensa mayoría del movimiento y, sobre todo, por una parte muy importante de la Sociedad que está ya harta de un sistema político que se muestra desde hace tiempo corrupto y decadente.
Se trata de introducir un modelo concreto de papeleta reclamando un nuevo proceso constitucional y la prioridad del gasto social y la defensa de los derechos sociales y laborales por delante del pago de la deuda soberana (justo lo contrario de lo que se impuso hace poco). Esa papeleta, que sería considerada voto nulo, llamamos a que se utilice al menos a la urna del Senado.
Esta iniciativa óbviamente es compatible con el voto a cualquier candidatura al Congreso diferente a PP y PSOE, como defienden los de “Nolesvotes” o los que se presentan como “ciudadanos en blanco”. Incluso es compatible con los que promueven la abstención, porque su efecto en los resultados es idéntico (eso es, ninguno) y además es posible abstenerse al Congreso mientras se vota nulo al Senado. Al votar nulo en la urna del Senado, además, no se frustran las expectativas electorales de nadie, ya que el sistema de esa elección en concreto hace a la práctica imposible ahora mismo que entre ningún senador diferente de los que proponen los partidos mayoritarios en cada circunscripción. Y además estamos señalando muy especialmente el Senado como lo que es, el símbolo de lo peor del sistema político.
También es compatible con la idea de organizar una consulta popular paralela, ¿qué impide hacer las dos cosas?, aunque aventaja a esa propuesta en un par de aspectos: uno que no tiene prácticamente ninguna necesidad logística, pues mientras es difícil montar en un solo día mesas y urnas paralelas en un montón de sitios, estará al alcance de cualquiera que conozca la idea el imprimirse o incluso escribirse a mano la papeleta y depositarla en la urna “oficial”; el otro aspecto es que un número realmente grande de votos nulos estará oficialmente contabilizado y además la Administración se verá obligada a guardarlos y podrá reclamarse su examen por cuestiones legales, mientras que los votos en urnas extraoficiales podrán ser más fácilmente ignorados al cuestionarse la fiabilidad de su recuento.
Podéis saber más sobre la iniciativa de Voto Nulo Útil en nuestra web: http://votonulo20n.wordpress.com, donde también podréis examinar el modelo de papeleta.
Si finalmente la totalidad de vosotros o tal vez un sector decidís uniros a la iniciativa, contestad a este correo indicándolo, para trabajar juntos en su difusión.

És parla algo del tema però com acampada decidim informar però no posicionar-se per una opció de vot.


C- Comentem de intentar per la propera assemblea parlar alguna cosa de l’associació de consumidors de productes ecològics.
És una forma de pasar a l’acció i a la gent que li ho comentem està molt interesada.
dijous, 13 d’octubre del 2011

ACTA 09/10/11

ACTA DEL 09/10/11
ORDRE DEL DIA
  1. LECTURA I MILLORA DE L’ESBORRANY PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONTINYENT.
Es presenta a l’assemblea el document que s’ha treballat. Un recull d’aportacions de membres i de darreres assemblees,  no està encara acabat per això no te una redacció continua. El que està entre parèntesi son les aportacions de l’assemblea de hui.
EXPOSA
El 15m Ontinyent vol traspassar a l’ajuntament d’Ontinyent i a la ciutadania en general la seua opinió e intenció del que vol en matèria de participació ciutadana.
Havent parlat el tema en diverses assemblees locals i demanant assessorament legal redactem a continuació un esborrany del que creem seria una democràcia participativa a nivell local.
Primer devem d’explicar que en assemblea ciutadana del dia            vam acordar amb l’ajuntament d’Ontinyent una assemblea ciutadana mensual, pressupostos participatius, reforma dels consells municipals.
Creem la participació ciutadana deu de ser una coordinació ciutadana, institucional i administrativa, per aconseguir portar tots els temes municipals de forma conjunta per així aconseguir una visió global i participativa.
Aquest esborrany, que continuarem treballant, serà presentant al govern municipal, a entitats locals i persones individuals. El tema de la participació ciutadana hi ha que treballar-ho i aprovar-ho entre el conjunt d’ontinyentins.
Basant-se a l’article:
Artículo 23.1 de la Constitución.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Per això la nostra decisió és la de crear assemblees ciutadanes obertes a les quals podran assistir persones a nivell individual,  entitats o col·lectius ciutadans i l’administració.
Creem que aquest és el punt més important doncs permet la formació democràtica a la ciutadania i la coordinació de la gestió de tots el temes municipals garantint la transparència i la qualitat de la democràcia local.

Aquestes assemblees deuran de regular-se.
Les assemblees seran mensual (com ja està aprovat).

Des de les 12 h de la nit del dia 1 fins les 12 de la nit del dia 7 de cada mes deuran presentar-se propostes per al ordre del dia de l’assemblea, tant per internet com físicament a les entitats veïnals, socials, etc  (vegem prou complicat aquesta forma per això és proposa que siga al registre d’entrada de l’ajuntament d’Ontinyent o al prop, per ser més senzill la recopilació i que done temps a recopilar-les).

(Afegim : Totes les propostes arreplegades tindran que recopilar-se i estar totes present a internet i físicament al panell de l’ajuntament i del prop a l’abast de qualsevol ciutadà.
El ciutadà podrà demanar copia que deurà ser proporcionada per l’administració gratuïtament.)

Aquestes propostes és podran votar des de les 12 h de la nit del dia 10 de cada més fins les 12 h de la nit del dia 15.
La forma de votació podrà ser amb DNI electrònic, certificat digital o físicament amb DNI.
(comentem de mirar com deuria ser informàticament aquestes votacions i buscar la forma de que tu entres o  el registres amb el DNI electrònic o certificat digital però que el teu vot siga secret). (la forma de votació física debatem que seria millor a les pròpies assemblees doncs seria més senzill i crearia la vinculació d’anar a l’assemblea. Clar que d’aquesta forma és votarien les propostes per a l’ordre del dia del més següent). (També crea la dificultat de que necessitaríem més d’un més per agarrar el fil ).

Posant que tinguen que arribar una majoria de més del 80% per a que  siguen admeses al ordre del dia. Les que no obtinguen aquesta votació no seran eliminades continuaran vigent per a que les persones continuen votant. (aquest punt sorgís el debat de si hi ha propostes que afecten a grups més minoritaris si aplegarien a eixa majoria de votacions. També deuríem de parlar que passa amb les propostes per a determinades situacions amb data concreta, és dir que caduquen)

La tercera setmana del més tindrà lloc l’assemblea ciutadana oberta d’Ontinyent.
A aquesta assemblea estaran a l’ordre del dia la gestió municipal, i els temes que estiguin tractant els consells sectorials. (i l’ordre del dia de les propostes més votades o la forma que finalment li donem).

Les propostes aprovades per consens de mínims, seran portades al ple municipal per ser ratificades, ja que la llei no permet encara que siga vinculant la veu del poble.

*A partir d’ací hi ha un retalla pega de diferents aportacions de persones i del que es va tractar a les assemblees però sense una redacció clara.

Entenem que els drets de:
Derecho a la información
Derecho de acceso a archivos y registros.
Derecho de información acerca de los procedimientos en curso.

Estan ja recollits a la llei de bases de regim local.

El Servicio de Atención Ciudada na i ventanilla información.
A la nova regulació d’Ontinyent deurà especificar  com se gestiona, de qui depend y que información está preparada para dar.
Uso de las nuevas tecnologías al servicio de la información.
Actualmente la web de Ontinyent no está nada actualizada, deberían constar las actas de los plenos (y toda aquellas de consells, comisiones informativas, etc q marque la ley sean publicas) en una semana (por lo menos el borrador ya que no se ratifica hasta elpleno siguiente).
También deberà contener los directorios de asociaciones y demàs actualizados.
El pleno debería poderse seguir por internet, tenemos entendido que el material videografico que tenían de tvo era del ayuntamiento aunque pagar su emisión sea muy costoso si se debería colgar en internet. Esto se puede realizar con personas voluntarias aficionadas a la grabación.
Se facilitará y potenciará la transmisión en directo de las sesiones del Pleno a
través de Internet y otros medios de comunicación, garantizando la accesibilidad a
las personas con discapacidad sensorial. 
De los derechos de participación ciudadana
LA ESTRUCTURA MUNICIPAL
Tiene que estar bien definida, con sus gestores, programación, funciones y responsabilidades de cada una de ellas y sus departamentos o subáreas, con una localización y contacto real con el ciudadano.
EN la web o posibles boletines del ayuntamiento espacio para colectivos, entidades…
Guia de tramites municipales
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en su artículo 69.1, señala que “las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”.

També en tema información la ciutat d’Ontinyent necessita més cartell d’informació per la gent que no te accés a internet.
aquesta información és podrien seguir els temes municipals i al·legar o demanar paraula argumentada pels següents consells.
-        L’ordre del dia deuríem tindre-ho a l’abast amb més antelació.
-        Als consells deurien tractar-se les matèries a la vegada que l’ajuntament, en coordinació.
-        El tema del tributs si que te que ser un tema que és puga debatre i si legalment no s’admiteixen propostes en aquest àmbit que l’ajuntament d’Ontinyent busque la formula de pactar amb la ciutadania la forma de fer-ho. Podríem dir un compromís moral.
-        A més argumentar sempre i que quedi constància a les actes dels consells i plens municipals de perquè és pren una decició contraria a l’elecció i argumentació dels consells o assemblees populars.

2. CANVI DIA ASSEMBLEES.

És parla que el diumenge està assistint la mateixa gent q assistia divendres per això decidim tornar als divendres doncs hi ha gent que si vindria divendres.
Així que les assemblees generals seran divendres a les 19:30h
Les de treball continuen dimecres.

3. PRECS I PREGUNTES

Rosa traspassa els missatges dels companys de Gandia per crear més unitat a l’hora de treballar. Ens comenten de fer reunió amb ells aquesta setmana. Decidim dir-los si els vindria bé vidre ells aquest divendres  i si no doncs ja quedem altre dia i mirem si venen ells o anem nosaltres.

DIA 15O
Parlem de fer el document per repartir a la gent el dissabte. Quedem per fer-ho dilluns. També farem taller de treball assembleari.